Inscripció Programa Erasmus+ 2017

L’IES Calvià promou projectes de mobilitat per aproximar la dimensió i la realitat europea, en els seus àmbits educatius i productius, als ensenyaments de formació professional. Per aquest motiu, des del curs passat  i des d’aquest curs 2017-2018, l’IES Calvià gestiona el seu propi projecte de mobilitat finançat per la UE.

A continuació tens els formularis d’inscripció.

Hauràs de presentar els annexos I, II, III degudament emplenats a capolaria d’estudis:

GRAU SUPERIOR

GRAU MITJÀ, FP BÀSICA, FP DUAL

PORTADA INSCRIPCIÓ GM 2017-18 PORTADA INSCRIPCIÓ GS 2017-18