Tècnic Superior en Direcció d’Allotjaments Turístics

 

Informació General

 • Matrícula: Juny
 • Nivell: Grau Superior
 • Nivell Qualificació: III
 • Erasmus+
 • Total durada :
  • 2.000 hores/
  • 440 hores FCT’s
 • Més informació a:

Sortides professionals

 • Subdirector d’allotjaments d’establiments turístics.
 • Cap de recepció. Cap de reserves. Coordinador de qualitat.
 • Governanta subgovernanta
 • Gestor d’allotjament en residències, hospitals i similars.
 • Gestor d’allotjament en cases rurals.
 • Cap de vendes en establiments d’allotjaments turístics.
 • Coordinador d’esdeveniments. Comercial d’esdeveniments d’allotjaments turístics Subdirector de l’àrea d’allotjament.IMG_2380 (1)

 

 

Àmbit professional i de treball:

Aquest professional exerceix la seva activitat habitualment en el sector turístic, especialment en el subsector dels allotjaments turístics tant hotelers com extrahotelers, incloent també alguns tipus afins com les residències sanitàries, hospitalàries, d’estudiants, entre altres, sigui quina sigui la seva modalitat.

Exerceixen la seva activitat en tasques de gestió, direcció i supervisió en àrees
funcionals de recepció, reserves, pisos i esdeveniments.

Competències professionals:

La competència general d’aquest títol consisteix a organitzar i controlar establiments d’allotjament turístic, aplicant les polítiques empresarials establertes, controlant objectius dels diferents departaments, accions comercials i els resultats econòmics de l’establiment, prestant el servei en l’àrea d’allotjament i assegurant la satisfacció del client.


 Primer Curs

 • Estructura del mercat Turístic. (3 h)
 • Protocol i relacions públiques. (3 h)
 • Màrqueting Turístic (5 h)
 • Recepció i Reserves/Mòdul en Anglès (9 h)
 • Anglès .(4 h)
 • Gestió i Departament de Pisos (3h)
 • Formació i orientació laboral. (3 h)
 • Tutoria. ( 1 h)

Segon Curs

 • Direcció d’Allojtaments Turístics 9 h
 • Recursos Humans en l’allotjament 5 h
 • Comer. d’esdeven. /Mòd. Anglès 7 h
 • Alemany 6 h
 • Empresa e iniciativa emprenedora 3 h
 • Formació en centres de treball (3r trimestre) + projecte  440 h

TOTAL HORES: 2.000