Grau Superior de Direcció de Cuina

 

Informació General

 • Matrícula: Juny
 • Nivell: Grau Superior
 • Nivell Qualificació: III
 • Erasmus+
 • Total durada :
  • 2.000 hores +
  • 440 hores FCT’s
 • Més informació a:

Sortides Professionals

 • Cap de cuina
 • Cap de producció de cuina
 • Segon cap de cuina
 • Cap de partida
 • Cap d’operacions de servei d’àpats
 • Cap d’economat
 • Cuiner

B.Alumnes (15)

 Àmbit professional i de treball:

Les persones amb aquest perfil professional exerceixen la seva activitat tant en grans com en mitjanes i petites empreses, principalment del sector d’hoteleria i, en concret, del subsector de restauració.

Encara que la seva activitat professional es desenvolupa habitualment en establiments de caràcter privat, també poden desenvolupar-la en establiments públics, fonamentalment en el sector educatiu, sanitari o de serveis socials.

Competències professionals:

La competència general d’aquest títol consisteix en dirigir i organitzar la producció i el servei en cuina, determinant ofertes i recursos, controlant les activitats pròpies de l’aprovisionament, producció i servei, complint els objectius econòmics, seguint els protocols de qualitat establerts i actuant segons normes d’higiene, prevenció de riscos laborals i protecció ambiental..

Primer Curs

 • Control de l’aprov. de matèries primeres. (2 h)
 • Processos de preelab. i cons. en cuina. (8 h)
 • Processos d’elaboració culinària. (11 h)
 • Gestió de la qualitat i de la segur. (3 h)
 • Anglès .(3 h)
 • Formació i orientació laboral. (3 h)
 • Tutoria. ( 1 h)

Segon Curs

 • Elaboracions de pastisseria i rebosteria 9 h
 • Gestió de la producció en cuina 8 h
 • Gastronomia i nutrició 3 h
 • Recursos humans i direcció d’equips 3 h
 • Gestió administrativa i comercial en rest. 4 h
 • Empresa e iniciativa emprenedora 3 h
 • Formació en centres de treball (3r trimestre) +    projecte  440 h

TOTAL : 2.000 HORES